11 Temmuz 2001

 

Merhaba

 

                Merhaba değerli okuyucular. Bundan böyle, bu köşede sizlerle birlikte olacağız. Gerek güncel konuları irdeleyeceğiz, gerekse zaman zaman geçmişe dönüp, zaman zaman ileriye sıçrayıp değerlendirmeler yapacağız. Yani, kısacası bir platform oluşturacağız.

                Bu platformda ülke sorunlarını ele alacağız, güzellikleri teşvik edip çirkinlikleri eleştireceğiz. Ama bu köşede kullanacağımız her ifadede kavgadan uzak duracağız, toplumsal barışa katkı koymaya çalışacağız.

                Ülkemizin birçok sorunu var. Önemli sorunları var. Ancak en önemli sorunumuzun, iç barışı doğru dürüst yerleştiremememiz olduğunu düşünüyorum. Birbirimize yeterli anlayışı, toleransı gösteremiyoruz. Tahriklere çok kolay kapılıyoruz. Birbirimizle kavga ediyoruz.

                Hepimizin aynı fikirde olmamız gerekmez... Değişik görüşlerin medeni ölçüler içinde tartışılması bir zenginliktir... Bu anlayışla, değişik görüşlere saygı duyacağız, görüş ayrılığı içinde olanların ille de birbirlerine düşman olmaları gerekmediğini savunacağız...

                Bu köşenin ana amaçlarından biri de içimizde gelişmekte olan bu kavga kültürünün ve hoşgörüsüzlüğün ortadan kaldırılmasına katkı koymak olacak. Kavga kültürünün yerine uzlaşma kültürünü yerleştirmeye çalışacağız. Zaten bunu başarırsak önümüzde hiçbir engel kalmaz. Öteki sorunlarımızı çözebilmek için sağlıklı düşünme ortamını yakalamış oluruz.

                Bu köşe’de yazarken, gazete sütunlarının sahibinin, okuyucu olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz ve okuyucunun sütunlarını gereksiz yazılarla işgal etmeyeceğiz. Herkesin kişilik haklarına saygı göstereceğiz, hiç kimsenin onurunu incitmeyeceğiz.

                Köşemizde, okurumuza da açık olacağız. Bize yöneltilecek eleştirileri dikkatle değerlendirecek ve gereğini yapacağız. Bu güzel gazetenin bu güzel köşesinin, gazeteye yakışır bir köşe olmasına dikkat edeceğiz.

 

* * * * *

 

                Bugün 11 Temmuz. Kıbrıs Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasının 13’üncü yıldönümü. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor. Gazete’nin yayınlanması öncesindeki hazırlık çalışmalarımızı daha dün gibi hatırlıyorum. Ne büyük heyecandı o. Tıpkı doğum olayı gibi. Büyük bir mutluluk büyük bir heyecan.

                Ancak, gururla belirtmeliyim ki, her gün Kıbrıs gazetesini hazırlayıp sizlere ulaştıran ekip, bugün de aynı heyecan ve aynı ruhla çalışıyor. Her gün sizlere yeni birşeyler verebilmek için tüm çabasını ortaya koyuyor. En büyük ödülleri de, baskıdan sonra gazeteyi ellerine alıp şöyle bir doya doya bakmak. Bu bakış sırasında, onların gözlerindeki pırıltıyı, haklı gururu, “bu güzel üründe benim de payım var” yansımasını görürsünüz.

                Kim mi bu ekip? Bu sorunun geleceğini bildiğimiz için, bugün sizlere gazetenizle birlikte ulaşan özel ek’i yaptık. Onları orada görebilirsiniz. Bu gazeteyi ortaya çıkaran ana faktörün ekip çalışması olduğunu hissedebilirsiniz. Bu ekibin her bireyinin, - baskıcısı, Yazı İşleri Müdürü, gece bekçisi, reklamcısı... – bu gazete için ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Bakışlarındaki gururu algılayabilirsiniz. Gazetenizin hangi süreçlerden geçerek sizlere ulaştığını da bu özel ek’te bulabilirsiniz.

                Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürler... Ama teşekkürün en büyüğü, gazetenin gerçek sahibi olan okuyucuya.... Kıbrıs Gazetesini KIBRIS GAZETESİ yapan okuyucuya... Sonsuz teşekkürler... Ve size söz... Biz bu heyecanı hiç kaybetmeyeceğiz... Sizlere her gün daha da güzel bir gazete sunabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

 

* * * * *

 

                Bugün ayrıca Basın Günü. Kıbrıs’ta yayınlanan ilk Türkçe gazete Saded’in yayın hayatına başlamasının yıldönümü. Bugün basın emekçilerinin günü.

                Bugün yine, her yıl olduğu gibi, gazeteci örgütleri bildiriler yayınlayacak, demeçler verecek ve gerek basının gerekse basın emekçilerinin sorunlarını anlatacak... Basın Yasası’nın yokluğundan yakınacak.... Yetkililer de, her yıl olduğu gibi, basının demokrasi için ne kadar önemli olduğunu vurgulayacak ve sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyleyecek.

                Basın Günü hepimize kutlu olsun.

 

Ana Sayfa