8 Ekim 2001

 

Amerika vurdu

 

   Amerika Birleşik Devletleri, bize uzun gelen bir bekleme dönemi sonrasında nihayet Afganistan’ı vurdu... Ve doğru yaptı... Vurması gerekirdi... Terörizmin cezasız kalmaması gerekirdi...

   Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nin unutmaması gereken birkaç nokta var: Bunlardan birincisi ve en önemlisi, 11 Eylül’de yapılan saldırının sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne değil, medeni, özgür dünyaya yapılan bir saldırı olduğudur. Bunu Amerika’nın kesinlikle aklından çıkarmaması ve duygusallığa kapılmaması gerekir... Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a yapılan saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri’ne değil, medeni, özgür dünya anlayışına yapılmış saldırılardır...

 

*****

 

   İkinci nokta ise, hal böyle olduğuna göre, dünya lideri olarak Amerika, sadece New York ve Washington’a yapılan saldırıları ölçü alarak “ben El Kaide’yi (Usame bin Ladin’in terör örgütü) ortadan kaldırırım” diyemez... Böyle bir yaklaşım sergileme hakkı yoktur...

   Amerika Birleşik Devletleri, şu anda, dünyadaki tüm terör örgütleriyle karşı karşıyadır ve bunların tümüne karşı, tüm dürüst dünya devletlerinden destek alarak savaşmak zorundadır...

 

*****

 

   Evet... Amerikan halkı çok duygusaldır ve intikam istemektedir... Evet Amerikan halkı haklıdır... Evet Amerikan yönetimi Amerikan halkının bu beklentisine cevap vermek zorundadır... Ancak Amerikan yönetiminin başı, Sayın Başkan George Bush, ABD Başkanı olarak, dünya toplumu için üstlendiği görevin ve taşıdığı önemin bilincinde olmak zorundadır... O, sadece Amerikan halkının beklentilerini yerine getirmekle değil, dünya medeniyetinin geleceğini güvenceye almakla yükümlüdür... Bu yükümlülük de onun, sadece El Kaide’yle savaşarak, bu terör örgütünü kurutma sonucunda tatmin olmasının yeterli olmaması demektir... Terör nerede varsa başı ezilmelidir...

 

*****

 

    Bu arada, eminim buna dikkat edilecektir ama yine de vurgulamak lazım... Afganistan halkı terörist değildir... Terörist olan Usame bin Ladin, El Kaide ve Taliban’dır... Teröristleri ortadan kaldırmaya çalışırken, masum insanların zarar görmemesine azami dikkat göstermek gerekir... New York Dünye Ticaret Merkezi ve Pentagon’da olduğu gibi masum insanların ölmesine fırsat verilmemelidir...

 

*****

 

   Bir de tekrar vurgulanması gereken şudur... Tamam... Afganistan vuruldu... Diyelim ki El Kaide ortadan kaldırıldı... Geri kalan onlarca terör örgütü ne olacak... Batı medeniyetinin lideri ve temsilcisi olan Amerika Birleşik Devletleri, dünyayı terörden arındırma yoluna gitmeli ve El Kaide’yi ortadan kaldırmakla yetinmeyerek tüm terör örgütlerinin üzerine gitmelidir... Bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz...

 

 

Ana Sayfa